מערך הלימודים

מערך הלימודים

תכנית פסיפס היא תכנית דו-חוגית לתואר ראשון בפסיכולוגיה ובפילוסופיה. מערך הלימודים בנוי מארבעה מרכיבים:

 • קורסי חובה וחובת בחירה בחוג לפסיכולוגיה

 • קורסי חובה וחובת בחירה בחוג לפילוסופיה

 • קורסי חובה ייחודיים של תכנית פסיפס

 • קורסי בחירה נוספים משני החוגים ומכלל האוניברסיטה


תכנית הלימודים לתואר לפי נקודות זכות

החוג לפסיכולוגיה

 • 29 נ"ז חובה (21 בשנה א', 8 בשנה ב')

 • 19 נ"ז חובת בחירה (3 בשנה א', 16 בשנה ב/ג)

 • 12 נ"ז בחירה


החוג לפילוסופיה

 • 22 נ"ז חובה (12 שנה א', 10 שנה ב')

 • 38 נ"ז בחירה

דרך הרוח - חובת בחירה מקורסים שונים באוניברסיטה

 • 4 נ"ז

קורסים ייחודיים בפסיפס (על חשבון קורסי בחירה בשני החוגים)

 • 16 נ"ז חובה בכל השנים