קורסים

מערך הלימודים

תכנית פסיפס היא תכנית דו-חוגית לתואר ראשון בפסיכולוגיה ובפילוסופיה. מערך הלימודים בנוי מארבעה מרכיבים:

  • קורסי חובה וחובת בחירה בחוג לפסיכולוגיה

  • קורסי חובה וחובת בחירה בחוג לפילוסופיה

  • קורסי חובה ייחודיים של תכנית פסיפס

  • קורסי בחירה נוספים משני החוגים ומכלל האוניברסיטה (כולל התנדבויות תמורת נ"ז - באישור בלבד)


תכנית הלימודים לתואר לפי נקודות זכות

החוג לפסיכולוגיה

  • 29 נ"ז חובה (21 בשנה א', 8 בשנה ב')

  • 19 נ"ז חובת בחירה (3 בשנה א', 16 בשנה ב/ג)

  • 12 נ"ז בחירה


החוג לפילוסופיה

  • 22 נ"ז חובה (12 שנה א', 10 שנה ב')

  • 38 נ"ז בחירה

קורסים ייחודיים בפסיפס (על חשבון קורסי בחירה בשני החוגים)

  • 16 נ"ז חובה בכל השנים