הרשמה וקבלה לתכנית

פרטים נוספים של מחלקת הרשמה

מייל: undergraduate@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240324, 04-8249992, 04-8249993, 04-8240325

קבלת קהל: בית הסטודנט קומה 1 חדר 104

ימים א-ה בין השעות 10:30-9:00 / 14:30-13:00

לאתר מחלקת הרשמה


תנאי קבלה

  • ציון משוקלל 680 ומעלה
  • ריאיון קבלה


הרשמה

יש להירשם במערכת ההרשמה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון דו-חוגי בפסיכולוגיה ובפילוסופיה ולבחור בתכנית פסיפס. ברישום ללימודים ניתן לבחור ארבע עדיפויות של תכניות לימוד, ובכל עדיפות ניתן לציין תכנית אחת בלבד.

כדי להתקבל לתכנית פסיפס יש להירשם אליה בשתי עדיפויות: האחת בחוג לפסיכולוגיה והשנייה בחוג לפילוסופיה. שתי העדיפויות צריכות להיות במקום 1 ו-2 ברשימה (הסדר לא משנה).

מומלץ למלא את שתי העדיפויות הנותרות לפי רצונכם (למשל מסלול דו-חוגי רגיל בפסיכולוגיה ובפילוסופיה), מאחר שכל שינוי בטופס ההרשמה גורר תשלום נוסף.

הראיונות ייערכו בקיץ למועמדים שיירשמו לתכנית ויעמוד בדרישות הסף.