אודות תכנית פסיפס

תכנית פסיפס מציעה מסלול דו-חוגי ראשון מסוגו בארץ של תואר ראשון למצטיינים בפילוסופיה ובפסיכולוגיה

בשונה ממסלול דו-חוגי רגיל, בתכנית פסיפס נעשה שילוב בפועל בין שתי הדיסיפלינות דרך קורסים וסדנאות ייעודיים שמלמדים במשותף מרצים משני החוגים. בתכנית הלימודים נבחנים באופן אקטיבי הקשרים שבין הפילוסופיה והפסיכולוגיה ונקודות השוני והדמיון ביניהן, מתוך עיסוק בשאלות הגדולות והמרתקות של האדם והחוויה האנושית - משמעות, רציונליות, חופש רצון ועוד.

התכנית מאפשרת לפתח חשיבה פילוסופית מעמיקה וביקורתית, לרכוש כלים מתודולוגיים ולהכיר ידע פסיכולוגי נרחב, ולהתנסות ביישום מחקרי של הידע הנרכש. 

מה מרוויחים?צרו קשר

ד"ר אסף קרון, ראש התכנית - החוג לפסיכולוגיהakron@psy.haifa.ac.il

ד"ר ארנון קרן, ראש התכנית - החוג לפילוסופיה:   akeren@research.haifa.ac.il

גב' סאלי מנסור, מרכזת החוג לפילוסופיהPhilosophy@univ.haifa.ac.il

גב' ירונה עוזר, מרכזת תואר ראשון בחוג לפסיכולוגיהydavid@univ.haifa.ac.il